Luang Anuphas Phuketkan's House

คฤหาสน์ตระกูลหงษ์หยก อั่งม้อหลาวของ 'หลวงอนุภาษภูเก็ตการ' หรือนายจิ้นหงวน หงษ์หยก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2473 ออกแบบโดยขุนพิศาล สารกรรม ตัวบ้านเป็นอาคารยุโรปผสมจีน ได้รับการรักษาสภาพให้คงเดิม ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานนิทรรศการ 'สถาปนิก30' โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อ พ.ศ.2530