Shrine of the serene light

ศาลเจ้าแสงธรรม หรือในภาษาจีนฮกเกี๊ยนเรียกว่า ศาลเจ้าเต่งก้องต๋อง หรือศาลเจ้าชิงเจียกอง มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆบนถนนพังงา ที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมในรูปแบบจีนประเพณีแล้ว โดยตัวอาคารเป็นรูปแบบเก๋งจีนขนาดเล็ก กะทัดรัด ส่วนบนหลังคามีปูนปั้นรูปมังกรและตุ๊กตาจีนตกแต่งอย่างสวยงาม ศาลเจ้าแห่งนี้นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งที่ในย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่ไม่ควรพลาด