Pra Aram Sakorn Khet Mansion

คฤหาสน์พระอร่ามสาครเขตร สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นบนถนนระนอง ย่านใจกลางเมืองเก่าภูเก็ต ในอดีตคือคฤหาสน์ของพระอร่ามสาครเขตร หนึ่งในบรรดานายเหมืองผู้มีบทบาทสำคัญทางการค้าและการพัฒนาเมืองภูเก็ต สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2460-2465 ต่อมาบริษัทการบินไทย ซื้อคฤหาสน์หลังนี้เป็นที่ทำการตั้งแต่ปี 2490 แม้อายุอานามของคฤหาสน์จะล่วงเลยมาเกือบศตวรรษ แต่ยังคงงามสง่าเป็นแถวหน้าของ 'ตึกฝรั่ง' ที่ชาวภูเก็ตนิยมเรียกเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนว่า 'อั่งม้อหลาว' ที่นิยมตกแต่งภายในด้วยโต๊ะตู้และลวดลายประตูแบบจีน อย่างที่บรรดานายเหมืองชื่นชอบ นักประวัติศาสตร์ศิลป์จึงกำหนดเรียกอาคารลักษณะนี้โดยรวมว่า 'ชิโน-โปรตุกีส'