The memory at onon Hotel

โรงแรม ออนออน เป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองภูเก็ต ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพังงา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2472 ได้รับการออกแบบและก่อสร้างจากช่างฝีมือชาวปีนัง มีสถาปัตถยกรรมที่สวยงาม ในรูปแบบ สไตล์ชิโน-โปรตุกีส โดยได้รับการออกแบบเป็นอาคาร 2 ชั้น ตัวกำแพงก่ออิฐถือปูน โดยเน้นการตกแต่งด้วยการเพิ่มลวดลายไว้บนบริเวณเหนือบานประตู บานหน้าต่าง หัวเสา ฝาผนัง ช่องลม และ ลูกกรงชั้นดาดฟ้า เพื่อเพิ่มความวิจิตรสวยงามให้กับอาคารมากยิ่งขึ้น